​U Kazneno-popravnoj službi stupilo je 46 novih kadeta

​U Kazneno-popravnoj službi stupilo je 46 novih kadeta

​Na svečanosti koju je organizovala Kazneno-popravna služba Kosova, 46 kadeta zvanično je prihvatilo funkciju popravnog službenika.

Prema podacima MP, posle sedmomesečne obuke, ovi kadeti su ocenjeni sposobnim da preuzmu ovaj važan zadatak za popravne centre…

error: Content is protected !!