​Saveti agronoma kako zaštiti povrće od plamenjače

​Saveti agronoma kako zaštiti povrće od plamenjače

Trenutne vremenske prilike kod krompira i paradajza stvaraju povoljne uslove za pojavu plamenjača kao i crne pegavosti. Agronom Siniša Nedeljković napominje da je krompir u fazi od početka sklapanja redova pa do početka cvetanja u zavisnosti od sortimenta i od rokova sadnje.

Kako i na koji način zaštiti povrće savetuju poljoprivredni stručnjaci kako bi proizvođači povrća dostigli veći prinos roda.

Ovi nestabilni vremenski uslovi stvaraju povoljne uslove za plamenjaču jer su jutra hladna i vlažna ima magle a i temperatura se kreće oko 20 – 22 stepena što su idealni uslovi za pojavu plamenjače. U cilju zaštite od ovih bolesti poljoprivrednim proizvođačima preporučujem da se obavi tretman nekim od fungicida koji suzbijaju ove dve bolesti kao što su preparati na bazi Metalaksila M i Mankozeba kao što je Redomil gold MZ64 ili Alijansa u količini od 2,5 kg po hektaru. Bitno je te preparate upotrebiti pre najavljenih padavina jer to su sistemčni preparati koje biljka usvaja i samim tim pre ovih uslova za zarazu ona stvara taj odbrambeni sistem tj. imuna je na pojavu plamenjače i bitno je da ova zaštita kod plamenjače i alternarije se sprovodi preventivno bez obzira da li se pojavio ili ne eki simptom jer u većini slučajeva ako se već pojave prvi simptomi sa zaštitom smo zakasnili i može doći do propadanja celokupnog roda” savetuje agronom Nedeljković.

Simptomi plamenjače kod krompira i paradajza se pojavljuju u periodu od maja do septembra, ali pošto razvoj gljivice zavisi od temperature i vlažnosti u pojedinim godinama, bez dovoljno padavina i sa izrazitom sušom, pojava bolesti može da izostane. Ipak neophodno je pratiti ove povrtarske kulture i na vreme zaštiti savetuju agronomi.

error: Content is protected !!