​Savet poljoprivrednih stručnjaka kod stiže ovaca

​Savet poljoprivrednih stručnjaka kod stiže ovaca

Striža ovaca se obavlja jednom godišnje i to obično u vreme kada otopli, to je period krajem maja, početkom juna. Striza ovaca je značajna zato što se smanjuje zadržavanje kožnih parazita na telo ovaca, poboljšava se apetit, popravlja se kondicija i produkcija.

Kosovska Jakšić savetuje kako pravilno obaviti stižu ovaca i kako pripremiti životinju.

Video

”Pre nego što se počne sa strziom ovaca, ovce treba pripremiti ako su ako su suviše prljave vunu treba oprati ali ne treba sisati vlažnu vunu. Ako je u mogućnosti onda se može uraditi i podsisivanje ovaca i onih delova tela koji su suviše prljavi. To se odnosi na rep i trbuh”, kazala je ona.

Jakšićeva savetuje da deset do dvanaest sati ovcama ne treba davati hranu.
Video

“Prvo se sisaju kastrati, jalove ovce, ovnovi pa zatim ovce u laktaciji. Ne preporučuje se striza bremenitih ovaca. Striza ovaca se obavlja pod nekom nastresnicom ili se obavlja u nekom delu ovčarnika, ako ne može u ovčarnika onda se može to odraditi i na nekoj čistoj površini gde ima cerada ili platno koje se postavlja”, savet je agronoma.

Preporuka je da se ovca ne hvata za vunu već za zadnju nogu i položi se na zemlju kaže ona i tada može da počne šišanje.

Video
“Šisanje počinje od trbuha, unutrašnjih strana nogu prema vratu, ošiša se jedna strana, zatim se vuna prebaci ovca se okrene i šiša se druga strana ovce. Striza ovaca je najčešća na našem terenu ručna. Stižu vrši obučen radnih i dnevno može da se ošiša 50 do 60 grla”, savetuje Jakšićeva.

Na kraju saveta dodaje da je bolja mašinska striža jer se ošiša znatno veći broj ovaca i šišanje je ravnomerno i ujednačeno.

error: Content is protected !!