​Policija Jug i Sever u borbi protiv trgovine narkoticima i ljudima

​Policija Jug i Sever u borbi protiv trgovine narkoticima i ljudima

U Južnoj Mitrovici održan je sastanak „Kafa sa policajcem” između kosovske policije, civilnog društva, nevladinih organizacija i pripadnika KFOR-a iz Istočne regionalne komande

Regionalni direktor policije u Južnoj Mitrovici, pukovnik Aferdita Mikulovci, zajedno sa policijskim službenikom Regionalnih uprava policije Jug i Sever i jedinica za borbu protiv trgovine narkoticima i ljudima, danas je pod motom „Kafa sa policajcem“ je održao sastanak sa predstavnicima civilnog društva, uz multietničko učešće koje predstavljaju oba dela grada, sa NVO CBM, i pripadnicima KFOR-a, Regionalne komande Istok – Bondstil…

error: Content is protected !!