​PDK kritikuje vladu zbog odugovlačenja sa sprovođenjem mape puta za energetiku

​PDK kritikuje vladu zbog odugovlačenja sa sprovođenjem mape puta za energetiku

Prošlo je pet meseci otkako je Odbor Regulatorne Kancelarije za Energetiku (ORKE) odobrio zahtev za davanje licence za snabdevanje električnom energijom srpskom preduzeću „Društvo elektrosever” za četiri severne opštine sa srpskom većinom, na osnovu sporazuma postignutim između Kosova i Srbije u Briselu. Međutim, mapa puta za energetiku se još uvek ne sprovodi u ovim opštinama države.

Prema mapi puta za energetiku, u slučaju nedelovanja prema određenim uslovima, nakon 100 dana od izdavanja licence, ORKE može odlučiti da suspenduje ili oduzme licencu „Elektroseveru“…

error: Content is protected !!