​Održana javna konferencija o sprečavanju korupcije na Kosovu

​Održana javna konferencija o sprečavanju korupcije na Kosovu

U prostorijama Međunarodnog poslovnog koledža (IBCM) u Severnoj Mitrovici danas je održana javna konferencija pod nazivom ” Sprečavanje korupcije”. Debatu je organizovala NVO ACDC. Panelisti su bili Naim Qelaj Ombudsman Kosova, Miloš Marković Sudija Osnovnog suda u Mitrovici i Dušan Radaković Izvršni direktor ACDC.

Panelisti i učesnici razgovarali su o institucionalnog odgovoru na korupciju u severnim opštinama, a poseban akcenat je stavljen na pristup informacijama od javnog značaja kao i na ulogu Institucije Ombudsmana Kosova u smanjenu korupcije.

Ombudsman Naim Qelaj istakao je da je mali broj žalbi na korupciju i kao primer naveo nekoliko slučaja .

Mi smo zapravo imali slučajeve u opštini Đakovica, neke u Gnjilanu i Prištini, i uglavnom su žalbe stigle u pravcu korupcije koju sprovodi administracija, rekao je Qelaj

Veliki je značaj pravosudni institucija prilikom rešavanja korupcije, ali je veoma važno i podići svest kod građana u ovoj borbi, dodao je sudija Miloš Marković.

“Ovo je jedan od koraka u borbi sprečavanja korupcije, kako to možemo da rešimo, pa upravo ovde treba probuditi svest građana u borbi protiv korupcije da bi se radilo na jedan od ovakvih načina, organizovanje panela, drugih vidova manifestacija gde bi se narod motivisao i mogao da se suprostavi ovoj pošasti koja se danas pojavljuje u velikom broju slučajeva”, kazao je Marković .

Takođe je važna uloga civilnog društva u sprečavanju korupcije ali i saradnji sa institucijama, naglašava Dušan Radaković.

” Smatram da je važno da Civilno društvo ima način da sarađuje sa institucijama. Mi kao ACDC do sada imamo preko 40 memoranduma potpisanih sa svim institucijama sa opštinama i sa sudovima, tužilaštvom, policijom Centrom za socijalni rad, Ombudsmanom, Agencijom za pespravno pravnu pomoć itd. Mislim da je mnogo važno da imamo saradnju sa institucijama jer na taj način građanima pokušavamo da rešavamo probleme koje imaju. I to je cilj civilnog društva”, istakao je Radaković.

Sudija Marković napominje da sud predstavlja glavnu ulogu id aje važno da se na jedan efikasan način bori protiv korupcije.

“Jedino ukoliko se aktivnom ulogom građana, civilnog društva na neku ruku pravi mehanizam kontrole, kao i kontrole kroz advokate, građane, Ombudsmana može na neki način naterati i država da napravi neku svoju stroziju kontrolu. Ne možemo sad da kažemo da je država samo ta koja organizuje korupciju, ona se bori protiv korupcije. Postavlja se pitanje kako da se borimo da li deklarativno ili ćemo se boriti sistemski. Ja se nadam da hoćemo da se borimo sistemski primenom zakona, primenom kaznene politike. Ono što jeste i za sud predstavlja glavnu ulogu jeste da se na jedan efikasan način bori protiv nje (korupcije). Šta to znači efikasno? Da se što pre donese odluka, da se lice koje je optuženo za korupciju uz dovoljan broj dokaza u jednom skraćenom postupku donese presuda i da TA kazna bude odgovarajuća”, dodao je sudija Osnovnog suda u Mitrovici Miloš Marković.

Podizanje svesti, saradnja institucija nadležnih za sprečavanje korupcije, mediji pa i sama država veoma su važan faktor kako bi se zaštitila prava građana, saglasili su se panelisti današnje konferencije čiji je cilj sprečavanje korupcije na Kosovu.

error: Content is protected !!