​Odeljenje javnih službi opštine Gračanica, zajedno sa ekipama JKP „Ekologija“ počeli su akciju uređenja korita reke Gračanke kroz Gračanicu

​Odeljenje javnih službi opštine Gračanica, zajedno sa ekipama JKP „Ekologija“ počeli su akciju uređenja korita reke Gračanke kroz Gračanicu

Radovi su započeli juče i narednihdana biće završeni, ukoliko tovremenski uslovi dozvole.

Planira se čišćenje reke od smeća, rastinja i nagomilanog mulja, a u jednom delu na izlazu iz Gračanice, planirano je i proširenje rečnog koritazbog boljeg protoka vode u slučaju većih padavina i porasta nivoa vode.

error: Content is protected !!