​Odbrana Redžepa Seljimija: Tužilaštvo da dostavi spisak svedoka koje namerava da intervjuiše u prva tri meseca

​Odbrana Redžepa Seljimija: Tužilaštvo da dostavi spisak svedoka koje namerava da intervjuiše u prva tri meseca

Na konferenciji o toku postupka protiv Tačija i drugih u Hagu razmatra se ažurirana lista svedoka Specijalizovanog tužilaštva. Sudija za prethodni postupak saopštio je da je odbrana Kadrija Veselija zatražila od KST-a da odbrani dostavi spisak od 32 svedoka koje namerava da pozove. Dok je odbrana Redžepa Seljimija tražila da sudija naloži tužilaštvu da dostavi privremenu listu svedoka koje namerava da pozove u prva tri meseca suđenja.

Pretpretresni sudija Nikolas Giju saopštio je da je KST izveo 196 svedoka prema pravilu 154 i još 83 svedoka koji će svedočiti u potpunosti u pisanoj formi.

error: Content is protected !!