​Ljatifi za utvrđivanje liste lekova: Očekujem 100% izbegavanje sukoba interesa

​Ljatifi za utvrđivanje liste lekova: Očekujem 100% izbegavanje sukoba interesa

Ministar zdravlja Rifat Ljatifi je na prvoj sednici ključnog odbora za utvrđivanje liste medicinskih proizvoda i sredstava zatražio da se ova lista napravi sa stručnim i naučnim kompetencijama, izbegavajući stoprocentni sukob interesa.

Ministar Ljatifi je rekao da ažuriranje liste osnovnih lekova omogućava pacijentima da prošire mogućnosti lečenja novim, kvalitetnim i bezbednim lekovima.

error: Content is protected !!