​Ljatifi: 750 ljudi učestvuje na drugom Kliničkom kongresu

​Ljatifi: 750 ljudi učestvuje na drugom Kliničkom kongresu

Danas je sa naučnim radom nastavio Drugi klinički kongres na kome učestvuje 750 zdravstvenih radnika iz oblasti hirurgije.

Ovaj Kongres organizuju Koledž hirurga Kosova i Lekarska komora Kosova.

error: Content is protected !!