​Kriza, zahteva se izdvajanje sredstava od 100 evra i za zaposlene u privatnom sektoru

​Kriza, zahteva se izdvajanje sredstava od 100 evra i za zaposlene u privatnom sektoru

Pored zahteva i štrajkova koje u zemlji drže radnici u javnom sektoru za novčanu podršku u dodatnim zaradama, traži se i finansijska podrška vlade za radnike u privatnom sektoru sa po 100 evra.

Kao rezultat energetske krize i visoke inflacije, privatni sektor se suočava sa finansijskim problemima, problemima zadržavanja radnih mesta i proizvodnje.

error: Content is protected !!