​Konferencija o dostignućima projekta za bolju vladavinu prava

​Konferencija o dostignućima projekta za bolju vladavinu prava

U cilju promocije projekta „Jačanje veza između civilnog društva i javnih institucija za promociju vladavine prava na Kosovu“, predstavnici NVO Human i njihovi partneri predstavili su danas u Peći dosadašnja dostignuća ovog projekta.

Izvršni direktor NVO Human Samir Zajmi, govorio je o aktivnostima projekta i njegovim dostignućima.

error: Content is protected !!