​KBK, PAK i članovi preduzeća razgovaraju o izazovima tokom obavljanja aktivnosti

​KBK, PAK i članovi preduzeća razgovaraju o izazovima tokom obavljanja aktivnosti

Zakon o PAK-u, utaja poreza i pristup inspektora PAK-a bile su neke od tema zajedničkog sastanka koji je Komora biznisa Kosova (KBK) organizovala sa generalnim direktorom Poreske administracije Kosova (PAK) Iljirom Murtezajem.

Glavni fokus ovog sastanka je bila diskusija o izazovima sa kojima se suočavaju preduzeća u različitim sektorima naše zemlje u vezi sa institucijom Poreske administracije Kosova.

Predsednik KBK, Skender Krasnići, zahvalio se direktoru Murtezaju koji kontinuirano pozitivno odgovara na pozive i zahteve koje je KBK do sada poslala PAK-u.

Prema Krasnićiju, glavni cilj je da se Poreska administracija Kosova smatra stubom budžetskih prihoda, uz naglašavanje da se glavna primedba biznisa smatra drugačiji pristup na koji se susreću u saradnji sa službenicima PAK-a, jer obično imaju više razumevanja u kancelarijama uprave, dok suprotno se dešava sa terenskim inspektorima.

Dok, Murtezaj je naglasio da ovakvi sastanci omogućavaju da se biznisi bliže informišu o pitanjima od interesa za njih, ali i da se institucija proceni u vezi sa poslovanjem i poboljšanjima koja treba da se urade.

Prema Murtezaju, ovih 5 meseci su bili veoma pozitivni za PAK jer su obezbeđeni prihodi od više od 13% od planiranih i tokom istog perioda je povećan za oko 10% broj preduzeća koja plaćaju prijave.

Poreska uprava Kosova je u reformskom periodu, jer stalno pokušava da unapredi usluge koje nudi i poveća kapacitete zaposlenih, a stvara i mehanizme za proveru radova, čime se sprečavaju eventualne zloupotrebe, dodao je Murtezaj.

Dok je Melisa Šarku, kao predsedavajuća radne grupe u okviru KBK za finansijska pitanja, dodala da je veoma neophodno da preduzeća skrate period povratka kontrola sa 6 godina na 4 godine, kazna za kašnjenje treba da se radi na dnevnoj bazi a ne mesečno kao što je trenutno, da se omoguće ispravke, kao i prijave PDV-a da budu svaka tri meseca.

Član odbora, Šićiri Bitići je naglasio da je potrebno razlikovati ozbiljne poslove, da se zakonski priznaju teške finansijske situacije i da im se unapred omogući sklapanje sporazuma sa PAK-om, kao i da se izvrše promene u periodu prijavljivanja sa mesečnih na kvartalno, jer će uticati na tok gotovine, pošto preduzeća trenutno plaćaju PDV na imovinu koja nije nužno naplaćena odmah.

Tokom sastanka bio je i otvoreni deo diskusije, gde su privrednici predstavili izazove, ideje i pitanja od interesa za njih, na koji su dobili konkretne odgovore od Murtezaja.

Ovaj sastanak je bio deo zajedničkih sastanaka koje KBK organizuje za preduzeća članica sa predstavnicima institucija, sa jedinom svrhom da se olakša komunikacija i adresiraju pitanja od interesa za ove institucije.

error: Content is protected !!