​GLPS: Postoji stagnacija u vladavini prava na Kosovu

​GLPS: Postoji stagnacija u vladavini prava na Kosovu

Grupa za pravne i političke studije objavila je u petak izveštaj o proceni vladavine prava na Kosovu. Prema ovom izveštaju, nema očiglednih poboljšanja u sektoru pravosuđa u odnosu na prethodne godine, dok postoji i zaostajanje u radu institucija nadležnih za vladavinu prava i praktičnu primenu zakona.

Donika Četa iz GLPS-a je na konferenciji za medije rekla da izveštaj pokriva period maj-oktobar 2022. godine u pet kategorija, zakonitost, pravna sigurnost, sprečavanje zloupotreba, jednakost pred zakonom i pristup pravdi.

error: Content is protected !!