​Dijabetes, 8% Kosovara pogođeno, dijagnoza u kasnim fazama

​Dijabetes, 8% Kosovara pogođeno, dijagnoza u kasnim fazama

Oko 8 odsto ljudi na Kosovu boluje od hronične bolesti dijabetesa, dok je najrasprostranjeniji tip ove bolesti TIP-2. U cilju ponude adekvatnijih lekova za lečenje dijabetesa, sada se radi na proširenju liste esencijalnih lekova za ovu bolest.

Direktorka Klinike za endokrinologiju Merita Emini-Sadiku rekla je da je u ovoj klinici više od 90 odsto pacijenata sa dijabetesom, dok se do 900 pacijenata godišnje leči na bolničkom lečenju od ove bolesti.

error: Content is protected !!