Specializantët protestojnë para Ministrisë së Shëndetësisë