Si ta përdorni komunikim jo verbal në intervistat e punës?

Përgjigjet e mira për pyetjet në intervista të punës janë shumë të rëndësishme, por kjo nuk do të thotë që vetëm me ato mund ta fitoni një vend pune. Një pjesë shumë të rëndësishme e zë edhe komunikimi jo verbal. Kjo formë komunikimi përfshin gjuhën trupit, të njohur edhe si “paragjuha”, elementet si intonacioni i … Continue reading Si ta përdorni komunikim jo verbal në intervistat e punës?