Shqyrtohet raporti i panelit përzgjedhës për listën e ngushtë për Avokatin e Popullit