Shqyrtohet Projektligji mbi Ndarjet Buxhetore për Buxhetin e Kosovës për 2022