Shënohet hapja e muaji të rinisë me mundësi të punës praktike për 900 të rinj