Sa orë jashtë orarit lejohet të keni në Gjermani?

Sa orë jashtë orarit lejohet të keni në Gjermani?

Shumë punonjës në Gjermani punojnë më shumë orë sesa parashihet në kontratë dhe jo gjithmonë vullnetarisht.

Por sa orë jashtë orarit lejohen në të vërtetë? Në Gjermani, sipas informacioneve të sindikatave, punëtorët bëjnë miliona orë jashtë orarit çdo vit.

Sipas ligjit, punonjësit lejohen të punojnë tetë orë nga e hëna deri të shtunën –  maksimumi 48 orë në javë.

Në një javë pune normale 40-orëshe, lejohen deri në tetë orë jashtë orarit. Ligji për Orarin e Punës gjithashtu lejon që turni të zgjatet në 10 orë.


“Ora jashtë orarit duhet të kompensohet brenda gjashtë muajve duke u dhënë kohë të lirë punëtorëve ose në një mënyrë tjetër të përcaktuar nga kontrata kolektive”, tha Barbara Reinhard nga DAV.

Megjithatë, ky përjashtim nuk zbatohet për punonjësit nën 18-vjeç. Në parim, ata nuk lejohen të punojnë më shumë se 40 orë në javë.

Shpesh ka një mosmarrëveshje për mënyrën e pagesës së orarit shtesë. Në mosmarrëveshjen për pagesën e punës jashtë orarit, punonjësit në Gjermani nuk mund të shpresojnë për një procedurë të thjeshtuar.

Në Gjermani nuk ka detyrim ligjor për të paguar orët jashtë orarit. Nëse nuk ka detyrim kontraktual për të punuar jashtë orarit, dhe puna jashtë orarit nuk është e rregulluar me kontratë kolektive, punëmarrësi nuk është i detyruar të punojë jashtë orarit.

Është e rëndësishme të dini se një punëdhënës mund të paguajë për jashtë orarit në vend që të jep një ditë pushim. E gjithë kjo, natyrisht, duhet të thuhet në kontratën e punës.

Lexo edhe

Video