Rritet përqindja e studentëve të huaj në universitetet bullgare

Rritet përqindja e studentëve të huaj në universitetet bullgare

Numri i të huajve të regjistruar në arsimin e lartë në Bullgari po rritet. Në vitin akademik 2021/2022, numri i studentëve të huaj arriti në 16,525, që është 8,2% e të gjithë studentëve në vend.

Në vitin 2013, numri i tyre ishte dy herë më i vogël – 4,1%, tregojnë të dhënat nga Harta Kombëtare e Arsimit të Lartë në Republikën e Bullgarisë, e cila u përditësua të mërkurën me vendim të Këshillit të Ministrave.

Sipas këtij dokumenti, Bullgaria është lider në BE në përqindjen e studentëve të huaj të mjekësisë.

Numri i përgjithshëm i studentëve në Bullgari është 200.781. Kjo është më pak se gjysma (48%) e kapacitetit total të përcaktuar nga Agjencia Kombëtare e Vlerësimit dhe Akreditimit (AKVA) për të gjitha institucionet e arsimit të lartë në vend, të cilat kanë vend për 415,472 studentë. Vitin e kaluar, studentët e regjistruar në mënyrë aktive zunë 53% të kapacitetit të përcaktuar nga AKVA.


Të ardhurat mesatare të të diplomuarve në Bullgari pothuajse janë dyfishuar në 10 vitet e fundit. Në vitin 2013 ishte 868 levë në muaj, krahasuar me 1646 levë këtë vit. Vetëm 2.5% e të diplomuarve në universitetet vendore në pesë vitet e fundit janë ende të papunë, krahasuar me 4.15% në vitin 2013.

Dallime të theksuara raportohen midis të diplomuarve universitarë që kanë gjetur punë në fushën e tyre profesionale. Për shembull, 95% e të diplomuarve në mjekësi janë duke punuar në fushën e tyre të studimit, ndërsa vetëm 21% e të diplomuarve në turizëm punojnë në pozita që lidhen me arsimin e tyre.

Harta Kombëtare e përditësuar tregon edhe mosbalancime të tjera në strukturën e arsimit të lartë. Ende vazhdon tendenca për më shumë femra që ndjekin arsimin e lartë. Numri i tyre është afërsisht 114,000 (57%), ndërsa meshkujt rreth 86,000. Në disa fusha profesionale, studentët janë pothuajse tërësisht gra – veçanërisht në Arsim – 96% dhe Teori dhe Menaxhimi i Arsimit – 89%. Burrat kanë më shumë se 80% të aksioneve në metalurgji, inxhinieri elektrike, elektronikë dhe automatizim, studime energjetike dhe inxhinieri mekanike.

Mosbalancime ka edhe në strukturën territoriale të arsimit të lartë. Numri më i madh i institucioneve të arsimit të lartë (28) është në rajonin jugperëndimor, i cili përfshin Sofjen. Në skajin tjetër të spektrit është rajoni veriperëndimor, ku janë të vendosura vetëm dy institucione të arsimit të lartë dhe tre të tjera operojnë përmes degëve lokale./BTA

Lexo edhe

Video