Qysh me e rrit overdraftin deri në dyfishin e pagesës? Shiko videon

Qysh me e rrit overdraftin deri në dyfishin e pagesës? Shiko videon

Nëse dëshironi të aplikoni për overdraft apo nëse doni vetëm ta rrisni limitin ekzistues, ju mund të aplikoni online.

Me overdraft të bankës ProCredit ju përfitoni fonde shtesë deri në dyfishin e pagës tuaj dhe paguani interes ditor vetëm për shumën që shpenzoni. Overdrafti përdoret në ato raste kur keni ndonjë shpenzim shtesë apo ndonjë rast emergjent e nuk i keni paratë për momentin.

APLIKO TANI


***Shembull për shpjegim: Nëse keni shfrytëzuar overdraftin  prej 700 Eur për 10 ditë, ju paguani vetëm 1.73 Eur interes për paratë e shfrytëzuara.

Video udhëzuese:

Kalo rrogën në ProCredit dhe përfito nga kjo mundësi si dhe shfrytëzo shërbimet tjera të ofruar nga banka ProCredit për një bankim efikas dhe modern. Apliko online për llogari rrjedhëse.

Lehtë për ty!

Lexo edhe

Video