QNR në konferencë lidhur me procesin e numërimit të votave