Qeveria ndan 10 milionë euro për zbatim të masave të efiçiencës së energjisë

Qeveria ndan 10 milionë euro për zbatim të masave të efiçiencës së energjisë

Qeveria e Kosovës ka ndarë 10 milionë euro për zbatim të masave të efiçiencës së energjisë për shtëpitë individuale të banimit.


Qeveria ka zhvilluar sonte një mbledhje në formë elektronike dhe njofton se ka emëruar Komisionin e Pranimit për Institucionet e Administratës Shtetërore për Grupin Specialist i Farmaceutikës, Grupi Nr. 47 dhe ka emëruar po ashtu Komisionin e Pranimit për Institucionet e Administratës Shtetërore për Grupin Specialist i Shëndetit/Mjekësisë, Grupi Nr. 18.

Lexo edhe

Video