Protesta e specializantëve me vetëfinancim dhe financim