Promovohet programi rreth MSA-së, mundësi e përfitimit nga shërbyesit civil

 Zyra e kryeministrit të Republikës së Kosovës, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH dhe Innovation Centre Kosovo (ICK), do të ofrojnë programin e parë inovativ të këtij lloji për nëpunësit civil në Kosovë, duke synuar mbështetjen e ideve për shërbimet publike të cilat do të kontribuojnë në zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asocimit (MSA) ndërmjet … Continue reading Promovohet programi rreth MSA-së, mundësi e përfitimit nga shërbyesit civil