Promovimi i romanin “Eskadronët e vdekjes – kronikë e një kasaphane”