Përdorimi i shpeshtë i antibiotikëve mund të rrisë rrezikun nga sëmundjet inflamatore

Përdorimi i shpeshtë i antibiotikëve mund të rrisë rrezikun nga sëmundjet inflamatore

Përdorimi i shpeshtë i antibiotikëve mund të rrisë rrezikun e sëmundjes inflamatore të zorrëve sic është sëmundja Crohn dhe kolitit ulceroz në mesin e të rriturve mbi 40 vjeç.

Dëshmitë sugjerojnë se faktorët mjedisorë ka të ngjarë të përfshihen në zhvillimin e sëmundjes inflamatore të zorrëve (IBD). Një faktor i lidhur me rrezikun e IBD tek të rinjtë është përdorimi i antibiotikëve, por nuk është e qartë nëse kjo lidhje mund të zbatohet edhe tek të moshuarit.

Për ta eksploruar më tej, studiuesit u mbështetën në të dhënat mjekësore kombëtare nga viti 2000 deri në 2018 për qytetarët danezë të moshës 10 vjeç e lart, të cilët nuk ishin diagnostikuar me IBD. Ata në mënyrë specifike donin të dinin nëse koha dhe doza e antibiotikut mund të jenë të rëndësishme për zhvillimin e IBD.

Më shumë se 6.1 milionë njerëz u përfshinë në studim, pak më shumë se gjysma e të cilëve ishin femra. Në total, 5.5 milionë (91%) u ishte përshkruar të paktën një kurs antibiotikësh midis 2000 dhe 2018. Gjatë kësaj periudhe, u diagnostikuan rreth 36.017 raste të reja të kolitit ulceroz dhe 16.881 raste të reja të sëmundjes së Crohn.


Në përgjithësi, krahasuar me mungesën e përdorimit të antibiotikëve, përdorimi i këtyre barnave u shoqërua me një rrezik më të lartë të zhvillimit të IBD, pavarësisht nga mosha. Por mosha më e madhe shoqërohej me rrezikun më të lartë.

Ata të moshës 10-40 vjeç kishin 28% më shumë gjasa për t’u diagnostikuar me IBD, moshat 40-60 vjeç kishin 48% më shumë gjasa për të marrë këtë diagnozë, ndërsa ata mbi 60 vjeç kishin 47% më shumë gjasa për ta bërë këtë.

Rreziqet ishin pak më të larta për sëmundjen e Crohn-it sesa për kolitin ulceroz: 40% tek moshat 10-40 vjeç, 62% te moshat 40-60 vjeç dhe 51% te mbi të 60-at.

Koha gjithashtu dukej të ishte ndikuese, me rrezikun më të lartë për IBD që ndodh 1-2 vjet pas ekspozimit ndaj antibiotikëve. Në mënyrë të veçantë, tek moshat 10-40 vjeç, rreziku i IBD ishte 40% më i lartë 1-2 vjet pas marrjes së antibiotikëve krahasuar me 13% më i lartë 4-5 vjet më vonë. Shifrat ekuivalente për moshat 40-60 vjeç ishin 66% kundrejt 21% dhe për ata mbi 60 vjeç, 63% kundrejt 22%.

Lexo edhe

Video