Përdorimi i insulinës për herë të parë në trajtimin e diabetit në njerëz

Mjekët në spitalin e Torontos në Kanada, më 11 janar të vitit 1922, për herë të parë përdorën insulinën për trajtimin e diabetit në njerëz. Para vitit 1922, personat me diabet të tipit 1 nuk jetonin më shumë se 1 deri 2 vjet. Edhe pse nuk kuron diabetin, insulina është një nga zbulimet më të … Continue reading Përdorimi i insulinës për herë të parë në trajtimin e diabetit në njerëz