Pejë, paraqiten rreth 200 kërkesa për legalizim

Procesi i legalizimit të objekteve në komunën e Pejës është në nivel shumë të dobët. Ka objekte që janë ndërtuar ndër vite, por ende nuk janë legalizuar.

Komuna e Pejës këtë vit ka pranuar rreth dyqind kërkesa për legalizim të objekteve në gjashtë muajt e parë, thotë drejtoresha e Departamentit për Urbanizëm dhe Mjedis në Komunën e Pejës, Arta Nalbani.

“Për fat të keq, komuna e Pejës ka një numër të madh të objekteve që janë ndërtuar pa leje, të cilat janë ndërtuar para apo pas luftës. Nuk kemi një bazë të vetme të dhënash që regjistron të gjitha objektet pa leje, ndryshe nga fakti që komuna jonë ka gjithmonë rritje të kërkesave për legalizim. Është një çështje që vjen me sensibilizimin e qytetarëve, falë informacionit të përditshëm dhe të mirë në përputhje me afatin nga Drejtoria për Urbanizëm dhe Mjedis. Vetëm në gjashtë muaj të këtij viti kemi marrë rreth 200 kërkesa për legalizim, 80 janë legalizuar dhe pjesa tjetër është në shqyrtim”, tha Nalbani.

Shumë parcela në komunën e Pejës nuk janë në emër të pronarit ku ndodhet objekti, kjo është ndoshta një nga arsyet pse njerëzit nuk fillojnë legalizimin, sipas komunës së Pejës.


“Ka shumë arsye pse qytetarët fillojnë të ndërtojnë objekte pa leje, një nga ato arsye është se njerëzit nuk kanë pronësi të rregulluar të tokës, qoftë në parcela apo të ngjashme. Ka shumë raste që parcelat nuk janë në emër të pronarit të objektit, ka edhe nga ata që i kanë ndërtuar shtëpitë në tokën komunale, ndoshta sepse çmimi për legalizim është i lartë dhe ndodh që kemi shumë objekte pa legalizim, apo ndoshta ka edhe mungesë informacioni për legalizimin”, tha Nalbani.

Ajo shton se gjendja në fshatrat e Pejës është shumë e keqe, pasi përqindja e ndërtimeve pa leje është shumë më e lartë se në qytet.

“Gjendja në fshatra është shumë më e keqe se në qytet, sepse kemi një numër të madh objektesh pa leje, por është mirë që kërkesat për legalizim janë duke u shtuar. Procedura për fshatin është e njëjtë si për qytetin”, tha Nalbani.

Komuna po punon për inkurajimin e qytetarëve që të legalizojnë objektet e tyre, tha drejtoresha e urbanizmit dhe mjedisit.

“Komuna po bën gjithçka për të lehtësuar procesin e legalizimit për të gjithë qytetarët brenda formave ligjore, gjithçka zbret në formën ligjore”. Procesi i regjistrimit dhe regjistrimit në regjistrin kadastral të PZHRB-së ka përfunduar në përputhje me Ligjin për trajtimin e një objekti pa leje. Ky ligj parashikon një procedurë legalizimi më të lehtë, ku tarifat janë shumë të ulëta dhe kërkohen vetëm disa dokumente të thjeshta nga aplikuesit, duke përfshirë të gjitha objektet e ndërtuara para datës 5 shtator 2018 dhe që shihen në foton “ortofoto””, përfundoi Nalbani.

Lexo edhe

Video