PEDAKOS sjell “Javën e kuzhinës italiane” në kopshtin “Nëna Kabrini” në Prizren

Në kuadër të projektit Aleanca per zhvillimin e edukimit parashkollor në Kosovë PEDAKOS, Organizata italiane Rtm Volontari nel mondo po zhvillon trajnimin për kopshtet e Kosovës që ka të bëjë me hulumtimin e të ushqyerit dhe shijes. Ky aktivitet po ndërlidhet edhe me edicionin e gjashtë të “Javës së Kuzhinës Italiane në Botë”, një nismë … Continue reading PEDAKOS sjell “Javën e kuzhinës italiane” në kopshtin “Nëna Kabrini” në Prizren