Paraburgim ndaj personit që sulmoi një grua në Qendër Tregtare

Paraburgim ndaj personit që sulmoi një grua në Qendër Tregtare

Gjykata Themelore në Prishtinë ka  caktuar masën e paraburgimit kundër të pandehurit  F.B., i cili dyshohet se sulmoi një grua në Qendër Tregtare.

Gjykata Themelore në Prishtinë, njofton se Departamenti i Përgjithshëm Penal ka vendosur lidhur me kërkesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë, për caktimin e masës së paraburgimit me propozim për ekzaminim psikiatrik kundër të pandehurit F.B., për shkak të veprës penale Sulmi nga neni 184, paragrafi 1 lidhur me paragrafin 3 nënparagrafi 3.1 të Kodit  Penal të Republikës së Kosovës


Gjyqtari i procedurës paraprake kërkesën e prokurorit të shtetit për caktimin e masës së paraburgimit me propozim për ekzaminim psikiatrik kundër të pandehurit F.B. e ka aprovuar si të bazuar dhe të njëjtit i ka caktuar masën e paraburgimit në kohëzgjatje prej një muaj dhe ka urdhëruar që ndaj të njëjtit të bëhet ekzaminimi psikiatrik.

Të pandehurit F.B. i  është caktuar masa e paraburgimit  në bazë të nenit 187 paragrafi 1, nënparagrafi 1.1 dhe 1.2, pika 1.2.2, 1.2.3, të KPP-së lidhur me nenin 509 par 1 nën paragrafi 1  dhe ka dyshim nga neni 1.2 dhe 1.3 të KPPK-së.

Ekziston dyshimi i bazuar se me datë  24.10.2021, brenda Qendrës Tregtare “Interex”, në Prishtinë i pandehuri F.B. pas një mosmarrëveshje të atëçastshme verbale me të dëmtuarën S.B.H, në lidhje me shportat për furnizimin me ushqim ku gjatë blerjes së gjërave ushqimore të njëjtit nuk kishin pasur hapësirë të mjaftueshme për kalim ashtu që si pasoj e kësaj i pandehuri  e ka sulmuar  fizikisht të dëmtuarën, duke e goditur me grushte në kokë me ç’rast e dëmtuara ka kërkuar ndihmë mjekësore në QKUK.

Lexo edhe

Video

error: