OVL UÇK dorëzon kërkesën për ndryshimin e ligjit për Specialen