Orari i punës në vendet e BE-së, gratë holandeze e belgët punojnë më pak

Orari i punës në vendet e BE-së, gratë holandeze e belgët punojnë më pak

Në vendet e BE-së, numri i orëve të punës në javë është më i lartë për burrat e punësuar, ndërsa gratë mungojnë në punë në një masë më të madhe, është përfundimi i arritur nga analistët e Shërbimit Kroat të Punësimit (CES) duke u bazuar në të dhënat e Eurostat-it.

Megjithatë, dallimet në të dy kriteret, numrin e orëve të punës dhe përqindjen e atyre që mungojnë nga puna, ndryshojnë ndjeshëm nga vendi në vend.

Në mesin e punonjësve me kohë të plotë të moshës 20 deri në 64-vjeç, sipas të dhënave të vitit të kaluar, diferenca më e madhe në numrin e orëve të punës midis punëtorëve meshkuj dhe femra është regjistruar në Holandë, ku meshkujt kanë mesatarisht 38.2 orë në javë, ndërsa femrat 35 orë pune.

Ka një ndryshim pak më të vogël midis burrave dhe grave të punësuar në Irlandë, ku java e punës së burrave numëron 39.6 orë pune dhe 36.8 orë për gratë.

Diferenca mes numrit të orëve të punës është më e vogla në Rumani, Letoni, Lituani dhe Hungari, ku java e punës zgjat pothuajse të njëjtin numër orësh për punonjësit e të dy gjinive.

Mbajtësit e rekordit të BE-së për numrin e orëve javore të punës, me më shumë se 40 orë pune, janë punëtorët meshkuj në Rumani, Greqi, Poloni, Qipro dhe Slloveni, ndërsa asnjë grua nuk punon më shumë se 40 orë në javë në asnjë vend anëtar të BE-së.

Numri më i madh i orëve të punës në javë kontraktohet nga gratë që janë të punësuara në Rumani (39.8), si dhe në Bullgari, Lituani, Letoni dhe Slloveni.


Javën më të shkurtër të punës e kanë meshkujt në Belgjikë (37.4 orë), ndërsa te femrat janë ato holandeze me 35 orë.  Java mesatare e punës e kroatëve është 39.1 orë, dhe java mesatare e punës e grave kroate 38.3 orë.

Në ndryshim nga orët e punës në javë, gratë në përgjithësi mungojnë më shumë në punë. Natyrisht, kjo lidhet edhe me faktin se gratë lindin dhe janë më të angazhuara në kujdesin e fëmijëve.

Diferencat më të mëdha në përqindjen e meshkujve dhe femrave që mungojnë në punë, sipas të dhënave për tremujorin e parë të këtij viti, janë vërejtur në vendet ish-socialiste, ku rekordmenët janë Çekia dhe Sllovakia.

Në Republikën Çeke, kjo diferencë është sa 10 pikë përqindjeje (5.1% e meshkujve dhe 15.1% e femrave kanë munguar), ndërsa diferenca në Sllovaki është edhe më e theksuar (4,8% e meshkujve dhe 15.1% e femrave kanë munguar).

Ky ndryshim në BE, meqë ra fjala, është më pak i dukshëm në Spanjë, dhe është gjithashtu interesant fakti se vetëm në një vend meshkujt mungojnë në punë më shumë se femrat, dhe ai rast është Malta. Në përgjithësi, meshkujt dhe femrat mungojnë më së paku në punë në Bullgari, Rumani dhe Maltë.

Në shtatë vende ka një përqindje më të lartë të meshkujve që mungojnë në punë (Spanjë, Francë, Qipro, Holandë, Austri, Finlandë dhe Suedi), ndërsa më shumë femra se në vendin tonë mungojnë nga puna në tetë vende (Republika Çeke, Estonia, Franca, Qipro, Austria, Sllovakia, Finlanda dhe Suedia).

Më saktësisht, 7.4 për qind e burrave të punësuar dhe 10.9 për qind e grave në Kroaci kanë munguar në tremujorin e parë.

Lexo edhe

Video