Nesër mblidhet Kryesia e Kuvendit

Nesër mblidhet Kryesia e Kuvendit

Kryesia e Kuvendit të Kosovës të hënën nga ora 11:00 do të mbajë mbledhjen e radhës, ku në rend dite është caktimi i datës për seancën e re plenare.

Rendi i ditës

I. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mëparshme të Kryesisë së Kuvendit,  


II. Përgatitjet për seancën plenare të radhës:

1. Deklarimet jashtë rendit të ditës,
2. Pyetjet parlamentare,
3. Miratimi i procesverbalit nga seanca e mëparshme,
4. Shqyrtimi i Projektligjit për ratifikimin e Marrëveshjes së Partneritetit për Kornizën Financiare ndërmjet Kosovës dhe Komisionit Evropian për marrëveshjet për zbatimin e ndihmës financiare të Unionit për Kosovën në kuadër të Instrumentit të Para-anëtarësimit (IPA III),
5. Shqyrtimi i Projektligjit për ratifikimin e marrëveshjes për financim të politikave zhvillimore për financa publike dhe rritje të qëndrueshme ndërmjet Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim,
6. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për themelimin e Fondit Kosovar për Garanci Kreditore,
7. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për Rregullimin e Çmimit të Produkteve Medicinale,
8. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për Shëndetësi,
9. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas për vitin 2021,

III. Shqyrtimi i propozimeve dhe i kërkesave

Lexo edhe

Video