Nesër mblidhet Kryesia e Kuvendit

Nesër mblidhet Kryesia e Kuvendit

Kuvendi i Kosovës do të mbajë të hënën mbledhje nga ora 11:00, ku në rendin e ditës do të jetë edhe caktimi i datës së seancës së re plenare.

Ky është rendi i ditës:


I. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mëparshme të Kryesisë së Kuvendit,

II. Pikat e papërfunduara nga Seanca plenare, e mbajtur më 22, 23, 24 shkurt dhe 16 mars 2022:

14.    Votimi në parim i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për vetëqeverisjen lokale, 

21.    Votimi në parim i Projektligjit për ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për tokën bujqësore,

22.    Votimi në parim i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kimikate,

23.    Votimi në parim i Projektligjit për Ushqim,

24.    Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që kanë të bëjnë me racionalizimin dhe vendosjen e vijave llogaridhënëse të Agjencive të Pavarura, 

III. Pika e papërfunduara nga Seanca plenare, e mbajtur më 24, 25 shkurt dhe 16 mars 2022:


11.    Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Festat Zyrtare në Republikën e Kosovës. 

IV. Pika e papërfunduar nga Seanca e Jashtëzakonshme, e mbajtur më 15 mars 2022:

1.    Votimi i Propozim-rezolutës nga debati parlamentar lidhur me rritjen e çmimeve.


V. Përgatitjet për seancën plenare të re të radhës:

1.    Deklarimet jashtë rendit të ditës,

2.    Pyetjet parlamentare,

3.    Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Këshillin Prokurorial të Kosovës,

4.    Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për procedurën përmbarimore i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin nr. 05/L-118,

5.    Zgjedhja e një anëtari të Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës nga radha e komunitetit serb,

6.    Formimi i Komisionit Ad-Hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për një (1) anëtar të Komisionit të Pavarura të Mediave nga radhët e komunitetit shqiptar.

VI. Shqyrtimi i propozimeve dhe i kërkesave
 

Lexo edhe

Video