Në dispozicion një ilaç i ri i kundër kancerit të mushkërive

Në dispozicion një ilaç i ri i kundër kancerit të mushkërive

Pacientët e rritur, që vuajnë nga një lloj i veçantë i kancerit të mushkërive (ai me qeliza Alk jopozitive në fazën e avancuar) tani kanë një opsion më shumë në dispozicion: lorlatinibin.

I miratuar për trajtimin e pacientëve që kanë pasur tashmë një trajtim të linjës së parë dhe një progresion të sëmundjes, ilaçi i ri është një frenues i gjeneratës së tretë të tirozinës kinazës (Tki), i krijuar për të kapërcyer barrierën hematoencefalike dhe, si rrjedhojë, të veprojë në tru.


Kanceri i mushkërive është një nga më të përhapurit dhe shkakton një numër më të madh vdekjesh se çdo formë tjetër kanceri.

Megjithatë, falë kërkimit shkencor, vitet e fundit është bërë e mundur të identifikohen ndryshime të shumta molekulare që janë baza e zhvillimit të tij dhe që mund të përfaqësojnë objektiva terapeutikë.

Video

error: