Ndikimi i pijeve energjike tek fëmijët

Ndikimi i pijeve energjike tek fëmijët

-Mësoni se sa konsumohen pijet energjike nga fëmijët!
-Çka përmbajnë pijet energjike?
-Sa rrezikohen fëmijët nëse konsumojnë pije energjike?


 

Lexo edhe

Video