NaturKosovo – Procesi i fuqizimit të sistemit të shpëtimit malor kombëtar

NaturKosovo – Procesi i fuqizimit të sistemit të shpëtimit malor kombëtar

Ditët e fundit në Bjeshkët e Rugovës është mbajtur moduli i parë i vlerësimit dhe i  trajnimit për operatorët e shpëtimit malor, nën koordinimin teknik të instruktorëve të Korpusi Kombëtar i Shpëtimit Alpin dhe Speleologjik Italian (CNSAS).

Projekti NaturKosovo synon rritjen e turizmit në Kosovë, përmes zgjerimit të rrugës malore të Via Dinarica, e cila përshkon qytetin brenda Parkut Kombëtar të Bjeshkëve të Nemuna dhe territorit të Komunave të Pejës, Deçanit dhe Junikut. Konsolidimi i sistemit të kërkim-shpëtimit malor është një kusht themelor për sistemimin e një atraksioni turistik si ky shteg, që për më shumë se 100 km kalon dhe lidh luginat dhe majat e Alpeve Dinarike në Kosovë. Vizitorët në këtë rajon, alpinistët, këmbësorët do të jenë më të sigurt dhe kjo siguri do të rritet falë forcimit të shërbimit të kërkim-shpëtimit në mal.

Moduli i krijuar ditët e fundit kishte për qëllim kryesisht vlerësimin e kapacitetit të trajtimit në terren me dëborë për rreth 50 pjesëmarrësish, që vijnë nga nga organizata të ndryshme të angazhuara në fushën e ecjes dhe me nivele të ndryshme. Pjesëmarrësit kryen një sërë testesh dhe ushtrimesh, të cilat lejuan instruktorët e CNSAS të deleguar me ligj për të mbuluar këtë shërbim themelor në Itali – të kenë një ide të thellë të nivelit të përgatitjes mesatare dhe njohjes me teknikat dhe mënyrat e shpëtimit në kushtet e dimrit.

Ky moment vlerësimi/trajnimi, së bashku me modulin e ardhshëm të verës, do të përcaktojnë përzgjedhjen e një grupi më të vogël operatorësh që do të vazhdojnë në muajt e ardhshëm me nivele gjithnjë e më teknike dhe të avancuara trajnimi.


Aktiviteti u realizua në koordinim me Shërbimin e Kërkim-Shpëtimit Malor Kosova dhe Shoqatën për Kërkim Shpëtimi Malor të Pejës dhe me përfshirjen e disa shoqatave lokale alpiniste.

Për më tepër, për suksesin e modulit, kryesor ka qenë kontributi i Komandës Rajonale të KFOR-it në Perëndim aktualisht i përbërë nga Regjimenti i 9-të Alpin i Brigadës Taurinense, të cilët jo vetëm që ishin në dispozicion me pajisje të ndryshme, por mbi të gjitha kontribuan me ekspertizën dhe përvojën e dy instruktorëve të alpinizmit dhe një vëzhguesi të “Meteomont”.

NaturKosovo financohet nga Agjencia Italiane për Bashkëpunim Zhvillimor, në bashkëpunim me Ambasadën Italiane në Prishtinë.

Ai zbatohet nga një partneritet organizatash Italiane dhe Kosovare të anëtarëve nga OJQ-të Volunteers in the World RTM dhe CELIM , me teknikë teknike të UTALAYA Foundation , Italian Alpine Club, Korpusi Kombëtar Italian për Shpëtim Alpin dhe Speleologjik, edhe Shoqata Italiane për Turizmin e Përgjegjshëm.

Lexo edhe

Video