Nagavci: Me Projektligjin për tekste shkollore synojmë përmirësimin e cilësisë

Ministria e Arsimit së bashku me Institutin EdGuard sot kanë organizuar diskutimin publik për Projektligjin për tekste shkollore, i cili projektligj u konsiderua që do të përmirësojë cilësinë e teksteve mësimore.

Ministrja e Arsimit, Arbërie Nagavci tha se ky projektligj mundëson bazë të mirë ligjore për tekste shkollore cilësore.

Ajo theksoi se synimi është të kenë autorë dhe recezentë sa më kompetentë që të bëjnë punën e tyre në mënyrën më të mirë të mundshme.

“Synimi ynë është që në radhë të parë që të përmirësojmë cilësinë e teksteve mësimore sepse të gjithë jemi të vetëdijshëm që sado që sipas kurrikulës sonë burimet e mësimdhënies janë të shumta dhe të llojllojshme, tekste mësimore vazhdojnë të jenë burimi kryesor për mësimdhënës tanë e po edhe mjeti i parë duke pas parasysh shpeshherë i vetmi edhe i prindërve dhe fëmijëve që duan të punojnë në shtëpi e tyre. Andaj është kaq e rëndësishme që tekstet shkollore të jenë më cilësore. Po ashtu, synimi ynë është që të përcaktojmë edhe procedurat të sakta për hartimin, vlerësimin dhe botimin e teksteve shkollore, të rrisim transparencën dhe llogaridhënien në proces të vlerësimit dhe botimit të teksteve mësimore, të rrisim kapacitetet e autorëve dhe recezentëve për hartim dhe vlerësim të teksteve shkollore,”, theksoi ajo.

Nagavci derisa shpalosi disa nga risitë që përfshinë ky draft theksoi se çmimet e librave do të jenë të arsyeshme.


Ndërsa, nënvizoi se risi që sjellë projektligj për tekstet shkollore është aplikimi me dorëshkrime i cili do të bëhet drejtpërdrejtë nga autorët.

“Natyrisht synojmë që të kemi edhe çmime të arsyeshme të botimit të teksteve mësimore. Ky projektligj do të sjell disa risi, në proces dhe strukturë… Synojmë të themelojmë një sektor për tekstet shkollore dhe këtë do ta bëjmë përmes ristrukturimit të Institutit Pedagogjik ku do të kemi një sektor të veçantë i cili do të ketë përgjegjësi të parë dhe primare në favor të përmirësimit të cilësisë të teksteve shkollore. Këshilli Shtetëror për tekste shkollore po ashtu si organ mbikëqyrës i procesit të vlerësimit dhe hartimit do të ketë jo vetëm një kompetencë më të plotë por synojmë të jetë shumë më profesional dhe të punoj me përgjegjësi të plotë. Aplikimi me dorëshkrime do të bëhet drejtpërdrejtë nga autorët dhe unë besoj që kjo një nga risitë kryesore që i sjell projektligji e që ne besojmë që kjo do të ndihmojë që tekstet vërtetët ë jenë në aspekt profesional të mira e të mos varen krejtësisht edhe nga faktorët tjerë që natyrshëm janë edhe çështje të interesave biznesore sepse e tillë është natyra e punës. Sa i përket recezentëve sigurisht se edhe këtu i kemi kushtuar vëmendje të veçantë, ata do të jenë persona të cilët do të certifikohen paraprakisht”, u shpreh ministrja e Arsimit.

Rinor Qehaja nga Instituti EdGuard teksa ka prezantuar detaje nga projektligji tha se drafti ka gjithsej 41 nene dhe që lë mundësi për plotësim me legjislacion sekondar.

Qehaja theksoi se ky projektligj i hap rrugë përdorimit të teksteve shkollore digjitale dhe po ashtu të krijohen edhe materiale edukative për klasën përgatitore.

“Ky projektligj për herë të parë i hap derën për tekste mësimore digjitale që është pika më e rëndësishme, pra promovon dhe nxitë po ashtu për prodhim, hartim dhe vlerësim dhe botim të teksteve shkollore digjitale. Pjesë e këtij kapitulli i kemi edhe përkufizimet për mjetet shkollore dhe materialet edukative për klasën parafillore duke qenë i obligueshëm nga viti i ardhshëm ka marr një vëmendje të veçantë edhe në këtë projektligj dhe kjo pastaj do të kthehet edhe në proces të hartimit, vlerësimeve dhe botimeve të teksteve shkollore.. Libri i mësimdhënësit do të jetë pjesë e pakos së teksteve shkollore për secilën lëndë mësimore dhe do të jetë i zhvilluar nga i njëjti autor sikurse autori i tekstit bazë mësimor së bashku me fletore pune”, u shpreh ai. /B.Ibishi/

Lexo edhe

Video