Nagavci deklarohet për mos aprovimin e drejtimeve mjekësore në disa shkolla profesionale

Nagavci deklarohet për mos aprovimin e drejtimeve mjekësore në disa shkolla profesionale

Mos aprovimi i drejtimeve mjekësore në disa shkolla profesionale kanë bërë që komunat të ankohen në Ministrin e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MAShTI).

Për mos aprovimin e këtyre drejtimeve, ministrja e MAShTI-it, Arbërie Nagavci ka dhënë sqarime duke përmendur edhe shkollat të cilat nuk kanë pasur vendim për hapjen e këtyre profileve.

Nagavci thotë se secila nga komunat e përmendura mund të parashtrojnë kërkesë me shkrim për hapjen e profileve mjekësore për vitin shkollor 2021/2022, ndërkohë që komisioni do t’i verifikojë nëse plotësojnë kushtet.

Megjithëkëtë, ministrja ka theksuar se të gjithë personat të cilët në mënyrë të jashtëligjshme kanë mundësuar zhvillimin e mësimit duke rrezikuar diplomat e nxënësve do të mbahen përgjegjës.

Shkrimi i plotë  i ministres Nagavci:

Si Ministre e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, ditëve të fundit kam pranuar ankesa nga disa komuna në lidhje me mos aprovimin e drejtimeve mjekësore në shkollat profesionale. Me qëllim të informimit të drejtë dhe ndjekjes së hapave për më tutje në mënyrë që të miratohen profilet për të cilat ka interes, ju lutem lexoni sqarimin si në vijim:

Komuna e Podujevës: Sipas të dhënave nga Komuna dhe nga Inspektorati i Arsimit, shkolla ‘Isa Boletini’ nuk ka pasur asnjëherë vendim për hapjen e këtyre profileve, bazuar në kërkesat ligjore.


Komuna e Deçanit: Shkolla ‘Tafil Kasumaj’, nuk ka pasur aprovim as vendim për lejimin e profileve mjekësore. Vendimi paraprak ka vlejtur për vitin shkollor 2019/2020.

Komuna e Dragashit: Shkolla ‘Ruzhdi Berisha’ nuk ka pasur vendim për lejimin e profilit mjekësor (farmaci).Vendimi paraprak ka qenë vetëm për vitin shkollor 2019/2020.

Komuna e Rahovecit: Nuk ka pasur vendim për lejimin e profileve mjekësore në shkollën “Selajdin Mullaabazi-Mici”. Vendimi ka qenë vetëm për vitin shkollor 2018/2019.

Komuna e Drenasit: Gjatë shqyrtimit të konkursit të kësaj komune për regjistrimin e nxënësve në klasat e dhjeta për vitin shkollor 2021-2022, në shkollën ‘Fehmi Lladrovci’, MASHTI nuk e ka aprovuar kërkesën për profile mjekësore për arsye të verifikimit të gjendjes nga komisioni vlerësues dhe verifikues, bazuar në legjislacionin në fuqi.

Komuna e Klinës: Gjatë shqyrtimit të konkursit të kësaj komune, për regjistrimin e nxënësve në klasat e dhjeta për vitin shkollor 2021-2022, në shkollën ‘Fehmi Agani’, MASHTI nuk e ka aprovuar kërkesën për profile mjekësore për arsye të verifikimit të gjendjes nga komisionit vlerësues dhe verifikues, bazuar në ligjet në fuqi.

Secilës prej këtyre komunave ju është dërguar nga MASHTI nga një letër e veçantë me sqarimet, udhëzimet dhe bazën ligjore të cilën duhet ta ndjekin nëse kanë dëshirë të vijojnë me profilet e caktuara. Të njejtat, mund të parashtrojnë kërkesë me shkrim për hapjen e profileve mjekësore për vitin shkollor 2021/2022, deri me datë 12.07.2021, përmes arkivit të MASHTI. Komisioni do t’i verifikojë dhe nëse i plotësojnë kushtet do të vazhdojnë punën në muajin gusht.

Për fund, dua ta bëj të qartë se të gjithë personat të cilët në mënyrë të jashtëligjshme kanë mundësuar zhvillimin e mësimit duke rrezikuar diplomat e nxënësve do të mbahen përgjegjës.

Lexo edhe

Video