Mundësi fantastike: Renovo shtëpinë me Eko kredi dhe fito deri 20% Grant

Mundësi fantastike: Renovo shtëpinë me Eko kredi dhe fito deri 20% Grant

Rrisni komoditetin e jetesës dhe ruajeni planetin duke aplikuar për Eko Kredi në Bankën ProCredit.

Gjithashtu, përfitoni deri në 20% kthim të shumës së kredisë, mundësuar nga programi i GEFF për financimin e ekonomisë së gjelbër.

APLIKO KËTU[Drita Ram1] 

Disa nga investimet Eko që mund ti bëni:

✔️Izolim i mureve, kulmit dhe dyshemesë

✔️ Dritare dhe dyer

✔️Kaldajë me biomasë (pelet)

✔️Kaldajë me gaz


✔️ Pompa nxehëse (termike)

✔️Ndriçim

 ✔️Kolektorë diellorë për ujë të nxehtë

✔️Sistemet fotovoltaike diellore

✔️Ventilim mekanik i balancuar

✔️Kaldajë/bojlerë akumulues për ujë të ngrohtë

Më shumë: https://www.procreditbank-direct.com/kosovo/ksv/landing/ekokredi

Për shtëpinë dhe planetin tonë!


 [Drita Ram1]https://www.procreditbank-kos.com/shq/apliko-online/klient-privat/kredi-per-renovimeinvestive/

Lexo edhe

Video