Mosmarrëveshja në mes nxënësve përfundon me therje me thikë