MKRS-UP, bashkëpunim për hartimin e dokumentit narrativ për fëmijët e vrarë gjatë luftës