Ministri i Shëndetësisë raporton për menaxhimin e situatës me COVID-19