Ministri Aliu dhe kryetari i Ferizajt raportojnë në Komisionin për Mbikëqyrjen e Financave Publike