Mikpritja dhe komoditeti maksimal janë veçantitë kryesore dhe jo vetëm të hotelit Wilson në Shëngjin