Mblidhet sot Kryesia e Kuvendit, ky është rendi i ditës

Mblidhet sot Kryesia e Kuvendit, ky është rendi i ditës

Sot do të mblidhet Kryesia e Kuvendit të Kosovës. Në rend të ditës së kësaj mbledhje që pritet të fillojë në ora 11:00, do të jetë edhe caktimi i datës për seancën e Kuvendit.

Njoftimi i plotë i Kuvendi të Kosovës:

Mbledhja e Kryesisë

Rendi  i ditës


I. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mëparshme të Kryesisë së Kuvendit,

II. Pikat e papërfunduara nga Seanca plenare, e mbajtur më 22, 23, 24 shkurt dhe 16 mars 2022:

14.    Votimi në parim i Projektligjit nr.08/L-104 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.03/L-040 për vetëqeverisjen lokale, 

21.    Votimi në parim i Projektligjit nr.08/L-112 për ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit nr. 02/L-26 për tokën bujqësore,

22.    Votimi në parim i Projektligjit nr.08/L-116 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-197 për kimikate,

23.    Votimi në parim i Projektligjit nr.08/L-120 për Ushqim,

24.    Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-063 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që kanë të bëjnë me racionalizimin dhe vendosjen e vijave llogaridhënëse të Agjencive të Pavarura, 

III. Pika e papërfunduara nga Seanca plenare, e mbajtur më 24, 25 shkurt dhe 16 mars 2022:


11.    Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 08/L-023 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-064 për Festat Zyrtare në Republikën e Kosovës. 

IV. Pika e papërfunduar nga Seanca e Jashtëzakonshme, e mbajtur më 15 mars 2022:

1.    Votimi i Propozim-rezolutës nga debati parlamentar lidhur me rritjen e çmimeve.


V. Përgatitjet për Seancën plenare të re të radhës:

1.    Deklarimet jashtë rendit të ditës,

2.    Pyetjet parlamentare,

3.    Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 08/L-136 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 06/L-056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës,

4.    Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-102 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-139 për procedurën përmbarimore i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin nr. 05/L-118,

5.    Zgjedhja e një (1) anëtari të Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës nga radha e komunitetit serb,

6.    Formimi i Komisionit Ad-Hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për një (1) anëtar të Komisionit të Pavarura të Mediave nga radhët e komunitetit shqiptar.

VI. Shqyrtimi i propozimeve dhe i kërkesave
 

Vendi: C301Koha: 11:00

Lexo edhe

Video