Mblidhet sot Kryesia e Kuvendit, do të caktohet seancë e re për të diskutuar rreth projektit të gazit

Mblidhet sot Kryesia e Kuvendit, do të caktohet seancë e re për të diskutuar rreth projektit të gazit

Këtë të hënë do të mblidhet Kryesia e Kuvendit të Kosovës.

Në mbledhjen që pritet të fillojë në orën 11:00 do të caktohet seancë e re plenare.

Në rend dite fillimisht janë pikat e papërfunduara nga seanca plenare e mbajtur më 22 dhe 28 korrik, për të vazhduar edhe me votimin e rekomandimeve të Komisionit për Mbikëqyrjen e Financave Publike lidhur me Raportin e Auditimi të pasqyrave vjetore financiare të N.P Hortikultura për vitin 2020.

Ndërsa, në seancë e re plenare do të ketë debat parlamentar në lidhje me veprimet e Qeverisë së Kosovës për alternativat e divesifikimit të energjisë dhe veçanërisht projektin e gazit me MCC.  

Më poshtë sjellim rendin e ditës:

I.      Miratimi i procesverbali të mbledhjes së mëparshme të Kryesisë së Kuvendit,

II. Pika e papërfunduar nga Seanca plenare e mbajtur më 22 dhe 28 korrik 2021:

13. Votimi i Rekomandimeve të Komisionit për Mbikëqyrjen e Financave Publike lidhur me Raportin e Auditimit të pasqyrave vjetore financiare të N.P Hortikultura për vitin 2020.

III. Pikat e papërfunduara nga seanca plenare, e mbajtur më 16, 19, 21, 28 korrik dhe 6 gusht 2021:

4. Votimi i Projektligjit nr.08/L-006 për ratifikimin e amendamentimit të Marrëveshjes ndërkombëtare me Bankën Evropiane për Investime (BEI), për financimin e Projektit për rehabilitimin e linjës hekurudhore 10,

6. Votimi i Projektligjit nr.08/L-008 për ratifikimin e Marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit dhe Agjencisë Austriake për Zhvillim për zbatimin e Projektit “Hulumtimi dhe shkencat e aplikuara në arsimin e lartë + (HERAS+) (ada numri referues 8116-00-2020)”,

11. Votimi i kërkesës së Komisionit për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural,  Mjedis, Planifikim Hapësinor dhe Infrastrukturë për ndryshimin e emërtimit të këtij komisioni.

IV. Pika e papërfunduar nga seanca plenare, e mbajtur më 19 tetor 2021:

28. Votimi i Raportit vjetor të Këshillit të Kosovës për Trashëgimi Kulturore për vitin 2020.

V. Përgatitjet për seancë të re plenare:

1.     Deklarimet jashtë rendit të ditës,

2.     Pyetjet parlamentare,


3.     Debat parlamentar në lidhje me veprimet e Qeverisë për alternativat e diversifikimit të energjisë dhe veçanërisht Projektin e Gazit me MCC,

4.     Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 08/L-023 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-064 për festat zyrtare në Republikën e Kosovës,

5.     Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 08/L-028 për të drejtën ndërkombëtare private,

6.     Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 08/L-034 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 05/L-049 për administrimin e pasurisë së sekuestruar dhe konfiskuar,

7.     Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 08/L-053 për Topografitë e Gjysmëpërçuesve,

8.     Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 08/L-057 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-089 për Deminim Humanitar,

9.     Shqyrtimi i Propozim-vendimit për caktimin e pagës së Auditorit të Përgjithshëm të Republikës së Kosovës,

10.     Shqyrtimi i Raportit vjetor të Komisionit të Pavarur të Mediave për vitin 2020,

11.     Shqyrtimi i Raportit vjetor të Zyrës së Rregullatorit për Energji për vitin 2020,

12.     Shqyrtimi i Raportit vjetor të Agjencisë Kundër Korrupsionit për vitin 2020,

13.     Shqyrtimi i Raportit vjetor të Auditimit të Buxhetit të Kosovës për vitin 2020,

14.     Emërimi i kryetarit dhe katër (4) anëtarëve të Bordit të Organin Shqyrtues të Prokurimit,

15.     Emërimi i anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Shkencës,

16.     Propozimi i dy (2) kandidatëve për gjyqtarë në Gjykatën Kushtetuese.

VI. Shqyrtimi i propozimeve dhe i kërkesave

Vendi: C301

Koha: 11:00

Lexo edhe

Video